Život v milosti

Pomoc v Afrike

Členovia OZ Život v milosti pomáhajú už dlhodobo v ďalekej Afrike, v sirotinci Bakorenhema Children´s centre (BCC), ktorý sa nachádza v Parowa Village in Marange Communal Lands blízko mesta Mutare.

O sirotinci

Každý deň tu jeho členovia (sirotinec má 24 detí) bojujú o prežitie. Deti tu majú jednotlivé úlohy, ktoré si každý týždeň vymieňajú, aby sa naučili základné zručnosti - varenie, kŕmenie zvierat, pranie, práca v záhrade... Každý tu má napríklad svoje políčko, o ktoré sa stará. To, čo si vypestujú, im slúži na vlastnú spotrebu. Často im James (majiteľ sirotinca) donáša potraviny, najmä kukuricu, ktorá slúži na prípravu ich národného jedla (step of food). Je sucho, a to je mimoriadne náročné obdobie v tejto oblasti. Fluktuáciu cien je tam druhá najvyššia na svete, v sirotinci je momentálne nedostatok jedla, chýbajú základné semená rastlín na sadenie, keďže sa blíži obdobie dažďov a začína nová sezóna na poli... Keďže sirotinec nie je vo vlastníctve štátu, ale vlastní ho Jamesova rodina (pod dohliadaním štátu), prioritou je zabezpečiť potreby detí, či už materiálne, emocionálne, sociálne, náučné, morálne, duchovné a hlavne naučiť ich potrebné zručnosti a pripraviť ich tak na život, ktorý ich čaká po dovŕšení 18-teho roku života. Matron (mama sirotinca) a opatrovateľka sa stará o naplnenie potrieb detí a celkový chod sirotinca. BCC sa snaží byť sebestačným domovom v rámci svojich možností. Okrem pestovania zeleniny, kukurice, rozbieha projekt hydinou a prasatami na získanie "stabilného" príjmu.

Súčasnosť

Vzhľadom k aktuálnej situácii v krajine, aj Zimbabwe čelí viacerým krízam, je tu sucho a s tým spojený hladomor, ekonomická kríza, fluktuácia cien, kríza zdravotného systému, vysoká nezamestnanosť, k tomu koronavírus a iné... Život je ešte viac náročnejší a naplnenie potrieb detí sa stáva obrovskou výzvou a hlavne potrebuje pomoc. Chýbajú finančné prostriedky na nákup základných surovín (olej, ryža, soľ, čaj, cukor, cestoviny), školských potrieb, finančné prostriedky na zabezpečenie elektriny (deti sa momentálne učia večer pri svieci či baterke) či začatie, resp. rozvinutie projektov v súvislosti s farmárčením, pestovaním zeleniny. Každá finančná pomoc ide na prozaické veci, ako je nákup semienok, potravín, ktoré si nedokážu sami vypestovať. A to je ryža, olej, cukor, čaj, cestoviny... Ale je tu aj potreba školských potrieb, a pre nás nepredstaviteľný nákup napríklad sliepok, aby mohli obnoviť, resp. rozšíriť svoje aktivity.

Budúcnosť

Aj tu je práve parketa pre tých, ktorí dokážu reflektovať tieto potreby a vžiť sa do ťažkej situácie, aká u nás nemá obdobu. Naozaj sa dokážeme vžiť do situácie týchto mladých ľudí, ktorí sa ničím nepričinili k tejto neblahej situácii? Členovia nášho OZ Život v milosti už dlhodobo pomáhajú týmto mladým ľuďom formou materiálnej pomoci, do sirotinca BCC prúdila cez Vieru Barlíkovú z Novej Ľubovne už viackrát materiálna pomoc v podobe notebookov či finančná pomoc a chceme v tom pokračovať. Máme aj spätnú väzbu, vždy vieme cez fotografie a videá i výpoveď „našej spojky“, ako bola pomoc zužitkovaná a komu pomohla. A to je tiež veľmi dôležité.