Život v milosti

Finančná podpora na opravu farskej budovy v Matysovej

Farská budova v Matysovej je národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z konca 19. storočia. V súčasnosti je v havaríjnom stave a potrebuje celkovú rekonštrukciu. Oprava budovy je finančne nár očná a preto prosíme o finančnú pomoc pre záchranu farskej budovy. Z budovy chceme zriadiť múzeum a v podkroví ubytovanie pre turistov.

Prispieť na záchranu budovy môžete na č.ú.: SK66 0900 0000 0005 3268 7798